Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Türkçe Edebiyat, Kültür ve Eğitim alanlarında araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda araştırma ve incelemeler yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla irtibat kurup yapılan çalışmalara destek sağlamak; Türk dünyasına yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek… amacı ile kurulmuştur.

Dernek, dil, edebiyat, eğitim ve kültür alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Derneğin merkezi Erzurum’dur. TEKE Derneğinin başkanı Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’dır.

Title of Journals:
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (International Journal of Turkish Literature Culture Education)

BUGU Dil ve Eğitim Dergisi (BUGU Journal of Language and Education) 

Bürküt Türk Dünyası Dergisi (Bürküt Journal of Turkish World) 

Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi (Bezgek Journal of Teaching Turkish Language to Foreign Learners) 

Copyright at Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği

To publish an article and make it available, we need publishing rights from you for that work. We therefore ask authors publishing in one of our journals to sign an author contract which grants us the necessary publishing rights. This will be after your manuscript has been through the peer-review process, been accepted and moves into production. Our Production team will then send you an email with all the details.

Repository Policy (EN)

Author Self-Archiving Policy

As International Journal of Turkish Literature Culture Education is an Open Access journal authors are entitled to make their article publicly available according to the terms of the CC BY licence:

CC BY-NC

Authors who have published under a  CC BY-NC 4.0 licence may share and distribute their article on non-commercial websites and repositories.

Re-use guidelines for open access content

When posting, distributing or reusing Open Access articles, the journal should be clearly attributed as the original place of publication and correct citation details should be given. Authors should also deposit the URL/DOI of their published article in any repository, in addition to the Version of Record.

When making their article available according to the terms of their Open Access licence, we strongly encourage authors to deposit the Version of Record. This will guarantee that the definitive version is readily available to those accessing your article from such repositories and means that your article is more likely to be cited correctly.

As there are many ways you can share the different versions of your article as it moves through the stages towards publication a summary is provided as follows.

Article versions

Author’s Original Manuscript (AOM)

What is it? Your original manuscript before you submitted it to a journal for peer review.

How can I share it? You can share your AOM as much as you like, including via social media, on a scholarly collaboration network, your own personal website, or on a preprint server intended for non-commercial use (for example arXiv, bioRxiv, SocArXiv, etc.). Posting on a preprint server is not considered to be duplicate publication. If you do decide to post your AOM anywhere, we ask that, upon acceptance, you acknowledge that the article has been accepted for publication as follows:

“This article has been accepted for publication in International Journal of Turkish Literature Culture Education.”

Accepted manuscript (AM)

What is it? If your article is accepted for publication it becomes the Accepted Manuscript. This version has been through the peer review process and been accepted by a journal editor. When you receive the acceptance email from the Editorial Office, keep a copy of your AM for any future posting.

How can I share it? You can post your Accepted Manuscript (AM) at any point after acceptance (this includes posting to Facebook, Google groups, and LinkedIn, plus linking from Twitter). To encourage citation of your work, we recommend that you insert a link from your posted AM to the published article with the following text, including the DOI:

“This is an Accepted Manuscript of an article published in International Journal of Turkish Literature Culture Educations on [date of publication], [Article DOI].”

Version of Record (VOR)

What is it? This is the final, definitive, citable version of your paper, which has been copyedited, typeset, had metadata applied, and has been allocated a DOI (Digital Object Identifier). This is the published version.

How can I share it?  On publication you can link to the VOR using the DOI or you can post the article PDF on any non-commercial websites and repositories.

Connecting the different versions of your article

By the time your article is published, you may have already shared your AOM and AM in various places. It is a good idea to link these to the VOR after publication, by adding some text such as:

“This is an [Accepted Manuscript / Author’s Original Manuscript] of an article published in International Journal of Turkish Literature Culture Educationon [date of publication], available at [Article DOI].”

By using a link containing the DOI, article downloads, Altmetric data, and citations can all be tracked and collated. All this data can help you to assess the impact of your work.

Repository Policy (TR)

Yazarın Arşivleme Politikası
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Açık Erişimli bir dergi olduğundan, yazarlar makalelerini CC BY lisansı şartlarına göre kamuya açık hale getirme hakkına sahiptir:
CC BY-NC
CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayın yapan yazarlar, makalelerini ticari olmayan web sitelerinde ve depolarda paylaşabilir ve dağıtabilir.
Açık erişimli içerik için yönergeleri yeniden kullanma

Açık Erişimli makaleleri yayınlarken, dağıtırken veya yeniden kullanırken, dergi orijinal yayın yeri olarak açıkça atfedilmeli ve doğru alıntı detayları verilmelidir. Yazarlar, yayınladıkları makalenin URL'sini / doı'sini, Kayıt Sürümüne ek olarak herhangi bir depoya da yatırmalıdır.

Makalelerini Açık Erişim lisanslarının şartlarına uygun hale getirirken, yazarları Kayıt Sürümünü yatırmaya şiddetle tavsiye ederiz. Bu, kesin sürümün makalenize bu tür depolardan erişenler tarafından kolayca erişilebilir olmasını garanti eder ve makalenizin doğru alıntılanma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Makalenizin yayınlanma aşamalarında ilerledikçe farklı sürümlerini paylaşmanın birçok yolu olduğundan, aşağıdaki gibi bir özet sağlanır.

Makale sürümleri

Yazarın Orijinal Makalesi (AOM)

O nedir? Orijinal makalenizi hakem incelemesi için bir dergiye göndermeden önce.

Nasıl paylaşabilirim? Aom'nuzu sosyal medya aracılığıyla, bilimsel bir işbirliği ağında, kendi kişisel web sitenizde veya ticari olmayan kullanıma yönelik bir ön baskı sunucusunda (örneğin arXiv, bioRxiv, SocArXiv, vb.) İstediğiniz kadar paylaşabilirsiniz.). Bir ön baskı sunucusunda deftere nakil yinelenen yayın olarak kabul edilmez. Aom'nuzu herhangi bir yere göndermeye karar verirseniz, kabul edildikten sonra makalenin aşağıdaki şekilde yayınlanmak üzere kabul edildiğini kabul etmenizi rica ederiz:

"Bu makale Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.”

Kabul edilen makale (AM)

O nedir? Makaleniz yayına kabul edilirse, Kabul Edilen Makale olur. Bu sürüm akran değerlendirme sürecinden geçmiş ve bir dergi editörü tarafından kabul edilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğünden kabul e-postasını aldığınızda, gelecekteki gönderiler için am'nizin bir kopyasını saklayın.

Nasıl paylaşabilirim? Kabul Edilen Makalenizi (AM) kabul edildikten sonra istediğiniz zaman gönderebilirsiniz (buna Facebook, Google grupları ve Linkedın'e gönderme ve Twitter'dan bağlantı verme dahildir). Çalışmanızın alıntılanmasını teşvik etmek için, yayınlanan am'nizden yayınlanan makaleye DOI de dahil olmak üzere aşağıdaki metinle bir bağlantı eklemenizi öneririz:

“Bu, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi'nde [yayın tarihi], [Makale DOI]'de yayınlanan bir makalenin Kabul Edilmiş bir El Yazmasıdır.”

Kayıt Sürümü (VOR)

O nedir? Bu, makalenizin kopyalanmış, dizilmiş, meta veriler uygulanmış ve bir DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcısı) tahsis edilmiş son, kesin, alıntılanabilir sürümüdür. Bu yayınlanmış sürümüdür.

Nasıl paylaşabilirim? Yayında, doı'yi kullanarak vor'a bağlantı verebilir veya makale pdf'sini ticari olmayan web sitelerine ve depolara gönderebilirsiniz.

Makalenizin farklı sürümlerini bağlama

Makaleniz yayınlandığında, AOM ve am'nizi çeşitli yerlerde zaten paylaşmış olabilirsiniz. Aşağıdakiler gibi bazı metinler ekleyerek bunları yayınlandıktan sonra vor'a bağlamak iyi bir fikirdir:

"Bu, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi'nde [yayın tarihi] yayınlanan ve [Makale DOI] adresinde yer alan bir makalenin [Kabul Edilen El Yazması / Yazarın Orijinal El Yazmasıdır].”

Doı'yi içeren bir bağlantı kullanılarak makale indirmeleri, Altmetrik veriler ve alıntıların tümü izlenebilir ve harmanlanabilir. Tüm bu veriler, çalışmanızın etkisini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

 

Adres : Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer/Bursa
Telefon :+90224 2941652-41885 Faks :+90224 2941897
Eposta :
tekedernegi@gmail.com

Site Tasarım dizaynom.com